Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3910

Uchwała nr XV/132/12 Rady Gminy Dobre

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia przez gminę pogrzebu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ oraz art. 8 ust.1 pkt.1,art.17 ust.1 pkt.15, art.44,art.96 ust.3 ustawy 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2009 r Nr 175 ,poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje :

§ 1. Sprawienie pogrzebu jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem.

§ 2. 1. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu.

2. Pogrzeb powinien odbyć się zgodnie z wyznaniem zmarłego , w sytuacji kiedy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej bądź gdy była ona osobą niewierzącą pogrzeb powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem panujących w tym zakresie gminnych zwyczajów i tradycji.

§ 3. 1. Ośrodek zleca sprawienie pogrzebu wyspecjalizowanemu podmiotowi po uprzednim określeniu przez kierownika Ośrodka zakresu usług pogrzebowych i kosztów z tym związanych, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych .

2. Sprawienie pogrzebu obejmuje w szczególności :

1) przewóz i przechowanie zwłok;

2) przygotowanie zwłok do pochówku w tym mycie , ubranie;

3) zakup trumny;

4) obsługę przy pochówku;

5) udział osoby duchownej w pochówku osoby zmarłej;

6) wykonanie grobu i oznaczenie go tabliczką z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu osoby zmarłej;

7) inne czynności wynikające z okoliczności lub zgodnie z wyznaniem zmarłego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/176/2004 Rady Gminy w Dobrem z dnia 29 grudnia 2004 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dobre


Ryszard Jan Szczurowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe