Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3911

Uchwała nr XV/135/12 Rady Gminy Dobre

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobre”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn.zm.), po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim oraz Kół Łowieckich, których tereny działania obejmują gminę Dobre , Rada Gminy Dobre uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się gminny program zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobre, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre .

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/126/12 Rady Gminy Dobre z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobre”

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do Uchwały Nr XV/135/12
Rady Gminy Dobre
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.odt

zał do programu zwierzeta

Przewodniczący Rady Gminy Dobre


Ryszard Jan Szczurowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe