Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3918

Uchwała nr XXIII/140/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 20 marca 2012r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2001.142.1591 ze zmianami) w   związku z   art. 6   ust. 13 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.2010.95.613 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U.2006.136.969 ze zmianami) oraz art. 6   ust. 9   ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U.2002.200.1682 ze zmianami), Rada Miejska w   Łomiankach uchwala, co następuje:  

§   1.   W zakresie wzorów informacji i   deklaracji na podatek od nieruchomości:  

1)   określa się wzór informacji w   sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały;  

2)   określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   W zakresie wzorów informacji i   deklaracji na podatek rolny:  

1)   określa się wzór informacji w   sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały;  

2)   określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   3.   W zakresie wzorów informacji i   deklaracji na podatek leśny:  

1)   określa się wzór informacji w   sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 5   do niniejszej uchwały;  

2)   określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 6   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.  

§   5.   Traci moc uchwała Nr XXI/140/2008 Rady Miejskiej w   Łomiankach z   dnia 7   lutego 2008 r. w   sprawie określenia wzorów formularzy informacji i   deklaracji podatkowych.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Łomiankach  


Jan   Grądzki

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/140/2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 20 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/140/2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 20 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/140/2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 20 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/140/2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 20 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/140/2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 20 marca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/140/2012
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 20 marca 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe