Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3943

Uchwała nr XXII/186/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 26 kwietnia 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/273/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r.w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Wyszków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2   ustawy z   dnia 26 października 1982 roku o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałania alkoholizmowi ( t.j. Dz.U. z   2007 Nr 70, poz. 473 z   późn. zm.), Rada Miejska w   Wyszkowie uchwala, co następuje:  

§   1.   W § 2   w ust. 1   w pkt 1   uchwały Nr XXXVI/273/09 Rady Miejskiej w   Wyszkowie z   dnia 30 kwietnia 2009r. w   sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i   w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Wyszków miejsc sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych z   późń. zm. skreśla się litery b,c i   f.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Biernacki

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe