| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/206/2012 Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/148/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karczew zmienionej Uchwałą Nr XX/161/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 1   pkt. 1   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 roku o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z   2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami) uchwala się, co następuje:  

§   1.   W załączniku Nr 1   do uchwały Nr XIX/148/2011 Rady Miejskiej w   Karczewie z   dnia 13 grudnia 2011 roku w   sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karczew zmienionej uchwałą Nr XX/161/2011 Rady Miejskiej w   Karczewie z   dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:  

Paragraf 4   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

Mieszkaniowy zasób gminy przedstawia się następująco:  

 

Rodzaj lokalu  

Miejscowość  

Adres  

Ilość lokali  

Lokale mieszkalne  

Otwock Wielki  

ul. Zamkowa 4  

1  

Ostrówek  

Ostrówek 25  

1  

Karczew  

ul. Bohaterów Westerplatte 2  

6  

Karczew  

ul .Otwocka 1  

1  

Karczew  

ul. Bednarska 2  

2  

Sobiekursk  

Sobiekursk 27  

1  

Lokale związane ze stosunkiem pracy  

Karczew  

ul .Otwocka 13  

2  

Karczew  

ul. Bednarska 2  

1  

Sobiekursk  

Sobiekursk 27  

2  

Glinki  

Glinki 50b  

1  

Nadbrzeż  

Nadbrzeż 24  

2  

Łukówiec  

Łukówiec 19a  

1  

Otwock Wielki  

ul. Zamkowa 4  

5  

Lokale socjalne  

Karczew  

ul. Bednarska 2/4  

1  

Ostrówek  

Ostrówek 25  

2  

Sobiekursk  

Sobiekursk 25  

1  

Łukówiec  

Łukówiec 19a  

1  

Razem  

 

 

31  

.

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Marton


Uzasadnienie

W związku z   weryfikacją umów najmu lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Karczew, a   także z   uwagi na fakt konieczności zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, który do tej pory związany był ze stosunkiem do pracy, zasadne jest podjęcie uchwały zmieniającej przeznaczenie lokali w/w zasobu.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »