| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 188 / XV / 2012 Rady Gminy Lesznowola

z dnia 19 kwietnia 2012r.

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg położonych w obrębie Zakłady Zamienie

Na podstawie  art.  18  ust. 2   pkt  15  ustawy z   dnia 8   marca  1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7   ust. 2   ustawy z   dnia 21 marca 1985r. o   drogach publicznych (Dz. U. z   2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) w   związku z   art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu  aktów  normatywnych i   niektórych  innych  aktów  prawnych (t. j. Dz. U. z   2010r. Nr 17 poz. 95 ze zm.) oraz w   związku z   Uchwałą Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego Nr 55 / 10 / 12 z   dnia 01 lutego 2012r. w   sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych.  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Zaliczyć do kategorii dróg gminnych, drogi położone w   obrębie Zakłady Zamienie:  

-   ul. Arakową, oznaczoną w   ewidencji gruntów jako działki nr 8/3, nr 14, nr 35   będące własnością Gminy Lesznowola oraz część działki nr 4   będącej we władaniu   Gminy Lesznowola  

-   ul. Waniliową, oznaczoną w   ewidencji gruntów jako działka nr 10 i   część działki    nr 13, będących własnością Gminy Lesznowola  

§   2.   Szczegółowepołożenie i   przebieg dróg wymienionych w   § 1   oznaczone jest  na mapie stanowiącej załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola  


Bożenna   Korlak

 


Załącznik do Uchwały Nr 188 / XV / 2012
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 19 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.JPG

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »