Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4328

Uchwała nr XIII/16/2012 Rady Gminy Jedlińsk

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 7   ustawy z   dnia 21 marca 1985r o   drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z   2007r. Nr 19 poz. 115 z   późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Radomskiego (Uchwała Nr 172/2012 z   dnia 13.03.2012r.) Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:  

§   1.   Zaliczyć do kategorii dróg gminnych   drog   ę   Lisów – Bierwiecka Wola   o znaczeniu lokalnym, położoną na obszarze Gminy Jedlińsk, stanowiącą uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom, składającą się z   działek o   numerach ewidencyjnych 113/2, 137/2, 354/2, 181/7, 355, 352, 353 obręb geodezyjny Bierwiecka Wola, Gmina Jedlińsk oraz działki o   numerze ewidencyjnym 210 obręb ewidencyjny Lisów, Gmina Jedlińsk, w   granicach: od drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów do istniejącej drogi gminnej nr 350402W Jedlanka - Bierwiecka Wola o   łącznej długości 3250 m.b. na terenie Gminy Jedlińsk oraz szerokości pasa drogowego na całej długości drogi 10 m.b – wskazaną w   załączniku graficznym do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Waldemar   Sulisz

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIII/16/2012    
Rady Gminy Jedlińsk    
z dnia 27 kwietnia 2012 r.  
 

infoRgrafika

infoRgrafika

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe