Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4330

Uchwała nr XV/81/2012 Rady Miejskiej w Mordach

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136 poz. 969 z późn. zm.) i art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz,1682 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (IN), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór Deklaracji na podatek rolny (DR), stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór Deklaracji na podatek leśny (DL), stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała nr IV/19/2002 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzoru informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr hab. Jolanta Franczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/81/2012
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik1.doc

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/81/2012
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik2.doc

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/81/2012
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik3.doc

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/81/2012
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik4.doc

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe