Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4331

Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Miejskiej w Mordach

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 marca 2011r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj. Dz. U z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póź.zm), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U Nr 95, poz. 613), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U Nr 200, poz. 1682 z póź.zm) i § 1, 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego (Dz. U Nr 105, poz. 1200) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z póź.zm) Rada Miejska w Mordach uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 marca 2011r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr hab. Jolanta Franczuk

Załącznik do Uchwały Nr XVI/88/2012
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik1.doc

załacznik do uchwały nr XVI-88-2012

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe