Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4501

Uchwała nr XIII/149/12 Rady Powiatu Mińskiego

z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Mińskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) art. 17 ust. 5   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) Rada Powiatu Mińskiego uchwala co następuje:  

§   1.   Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu  Mińskiego:  

1.   liceum ogólnokształcące wchodzące w   skład zespołu szkół pod nazwą: Gimnazjum i   Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w   Mińsku Mazowieckim, ul. Piękna 7a, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki.  

2.   liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna wchodzące w   skład Zespołu Szkół Nr 1   im. Kazimierza Wielkiego w   Mińsku Mazowieckim, ul. Budowlana 4, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki.  

3.   liceum profilowane, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, wchodzące w   skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2   im. Powstańców Warszawy w   Mińsku Mazowieckim, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki.  

4.   liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa wchodzące w   skład Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w   Mińsku Mazowieckim, ul. 1   PLM ,,Warszawa” 1, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki.  

5.   liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, liceum plastyczne, technikum wchodzące w   skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w   Mińsku Mazowieckim, ul.   Kazikowskiego 18, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki.  

6.   liceum profilowane, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa wchodzące w   skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych, ul. Budowlana 4, 05   – 300 Mińsk Mazowiecki.  

7.   liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa wchodzące w   skład Zespołu Szkół im. H. i   K. Gnoińskich w   Siennicy, ul. Mińska 38, 05-300 Mińsk Mazowiecki  

8.   liceum ogólnokształcące wchodzące w   skład Zespołu Szkół Publicznych im. Adama Mickiewicza w   Mrozach, ul. Licealna 3, 05-320 Mrozy.  

9.   liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, wchodzące w   skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w   Sulejówku, ul.   Paderewskiego 29, 05   – 070 Sulejówek.  

10.   Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Augusta Czartoryskiego w   Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki.  

11.   szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy wchodzące w   skład Zespołu Szkół Specjalnych im.   J.   Porazińskiej w   Ignacowie – Ignaców 8, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki.  

12.   szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne wchodzące w   skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w   Mińsku Mazowieckim, ul. Stankowizna 42/44, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki.  

13.   liceum ogólnokształcące dla dorosłych i   technikum dla dorosłych wchodzące w   skład Centrum Kształcenia Zawodowego i   Ustawicznego w   Mińsku Mazowieckim, ul.   Budowlana 4, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mińskiego  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XV/121/08 Rady Powiatu Mińskiego z   dnia 25 czerwca 2008 r. w   sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w   Powiecie Mińskim  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od dnia 01 września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  


Mirosław   Krusiewicz

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe