Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4503

Uchwała nr XIII/152/12 Rady Powiatu Mińskiego

z dnia 23 maja 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) i   art. 94 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 6   września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z   2008 r. Nr 45, poz. 271 z   późn. zm.), po zasięgnięciu opinii wójtów i   burmistrzów z   terenu powiatu mińskiego i   samorządu aptekarskiego Rada Powiatu Mińskiego uchwala, co następuje:  

§   1.   W załączniku do uchwały Nr XXIX/252/09 Rady Powiatu Mińskiego z   dnia 17 grudnia 2009 r. w   sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 222, poz. 7037) zmienionej uchwałą Nr IV/42/11 Rady Powiatu Mińskiego z   dnia 23 lutego 2011 r.(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 69, poz. 2199),   uchwałą Nr V/58/11 Rady Powiatu Mińskiego z   dnia 6   kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 69, poz. 2201), uchwałą Nr IX/95/11 Rady Powiatu Mińskiego z   dnia 21 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 240, poz. 8591) oraz uchwałą Nr X/110/12 Rady Powiatu Mińskiego z   dnia 8   lutego 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1562)  wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 1   ust. 2   uchwały zapis ,,w poz.1-21” zastępuje się zapisem „w poz. 1-22”  

2)   w załączniku do uchwały w   tabeli ,,rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego” wprowadza się następujące zmiany:  

a)   po wierszu 21 dodaje się nowy wiersz 22 w   brzmieniu:  

 


L.p.  

 


Nazwa i   adres apteki  


GODZINY PRACY  


PONIEDZIAŁEK  
- PIĄTEK  
 


SOBOTA  


NIEDZIELA  


22.  
 

Apteka Ziko  
ul. Konstytucji 3   Maja 7  
05-300 Mińsk Mazowiecki  


8.00 – 20.00  
 


8.00-16.00  
 


nieczynna  
 

b)   dotychczasowe wiersze 22-39 otrzymują odpowiednio numerację 23-40.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  


Mirosław   Krusiewicz

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe