Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4504

Uchwała nr XI/89/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/196/2006 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Uchwała Nr XX/169/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/196/2006 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do Uchwały Nr XI/89/2012
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik1.doc

STATUT PCPR 2012r

Przewodniczący Rady


Jerzy Wójcik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe