Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4506

Uchwała nr XII/120/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/91/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bramkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2, art. 12 ust 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach stanowiącym załącznik do uchwały Nr XI/91/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bramkach, wprowadza się zmiany polegające na tym, iż § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

㤠5

2. Dyrektora Domu powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jerzy Wójcik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe