Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4509

Uchwała nr XX/111/12 Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 22 maja 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/107/12 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozkładania na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty dziecka w pieczy zastępczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) Rada Powiatu Łosickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XIX/107/12 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 marca 2012 r. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego”.

2. W załączniku do Uchwały XIX/107/12 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 marca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 2 skreśla się ust 1 i 4, ust 2 i 3 otrzymuje numerację 1 i 2,

2) skreśla się § 9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łosickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Grażyna Kasprowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe