Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4510

Uchwała nr XX/108/12 Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 22 maja 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/113/2001 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 5 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Łosickiego przyjętym Uchwałą Nr XXIII/113/2001 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 5 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego w związku z nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych i samorządzie powiatowym dokonać następujących zmian:

1) W § 12, pkt 3, otrzymuje brzmienie : Powoływanie i odwoływanie, na wniosek Starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu Powiatu.

2) W § 12, dodaje się pkt 17, o następującym brzmieniu: Dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady


Grażyna Kasprowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe