Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4512

Uchwała nr XXVI/143/2012 Rady Gminy Jaktorów

z dnia 21 maja 2012r.

w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. u. Nr 92, poz. 880 z późn. zm. ), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Jaktorów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Znosi się formę ochrony przyrody - pomnik przyrody dla drzewa ( wierzba krucha /Salix fragilis ) – poddanego ochronie jako pojedyncze drzewo, rozporządzeniem Nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3635).,wpisanego pod pozycją nr 48 załącznika do tego aktu. Wierzba krucha zlokalizowana jest przy ul. Potockiego w miejscowości Jaktorów, na działce gminnej nr ew. 318/3.
2. Zniesienie ochrony w formie pomnika przyrody ożywionej - drzewa, o którym mowa w ust 1., następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych spowodowanych całkowitym zniszczeniem drzewa podczas złych warunków pogodowych - wichury.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak
 
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe