Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4515

Uchwała nr XXVI/146/2012 Rady Gminy Jaktorów

z dnia 21 maja 2012r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Jaktorów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć zgodnie z poniższą tabelą:
L.p Stanowisko Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
1 Pedagodzy, psycholodzy zatrudnieni we wszystkich typach szkół i przedszkolach. 25
2 Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (m.in. logopeda, reedukator, terapeuta) i nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną w szkołach i przedszkolach. 25
3 Doradcy zawodowi prowadzący w szkołach zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 25
4 Nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym zatrudnieni dodatkowo w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi. 20
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaktorów.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/236/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2009 roku w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak
 
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe