Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4517

Uchwała nr XIX/102/12 Rady Gminy w Promnie

z dnia 14 marca 2012r.

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Promna na lata 2011 - 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dn. 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami), w   związku z   art. 87 ustawy z   dnia 23 lipca 2003r. o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z   późn. zmianami) Rada Gminy w   Promnie uchwala co następuje:  

§   1.   Przyjmuje do realizacji „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Promna na lata   2011 – 2015” w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Promna.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Julian   Sowiński

 


Załącznik do Uchwały Nr XIX/102/12
Rady Gminy w Promnie
z dnia 14 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2011-2015  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe