Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4518

Uchwała nr XVIII/138/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Mińsk Mazowiecki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5   w związku z   art. 5c pkt.1 ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Mińsk Mazowiecki u   c h w   a l a, co następuje:  

§   1.   §   3 ust. 1   Uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z   dnia 28 kwietnia 2011r. otrzymuje brzmienie:  

1.   Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie przez dziecko ze świadczeń, o   których mowa w   § 2   pkt. 2   w wysokości:  

-   0,17% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę za każdą rozpoczętą godzinę w   przypadku korzystania z   przedszkola przez jedno dziecko,  

-   0,15% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę za każdą rozpoczętą godzinę w   przypadku korzystania z   przedszkola przez dwoje i   więcej dzieci. Przez minimalne wynagrodzenie miesięczne za pracę rozumie się wynagrodzenie ustalone zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 10 października 2002r. o   minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.). .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od dnia 01 września 2012r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  


Urszula Grażyna   Kraszewska

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe