Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4519

Uchwała nr XVIII/140/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie ustalenia granic obwodów Publicznych Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Mińsk Mazowiecki u   c h w   a l a, co następuje:  

§   1.   Z dniem 1   września 2012r. ustala się granice obwodów dla Gimnazjów obejmujące miejscowości:  

1.   Gimnazjum w   Starej Niedziałce: Karolina, Stara Niedziałka, Niedziałka Druga, Wólka Mińska  

2.   Publiczne Gimnazjum w   Hucie Mińskiej z   siedzibą w   Cielechowiźnie: Huta Mińska, Cielechowizna, Gliniak, Chochół, Grabina, Tartak, Prusy, Mikanów, Iłowiec, Wólka Iłówiecka, Kluki, Marianka, Chmielew, Stare Zakole, Zakole Wiktorowo.  

3.   Publicznego Gimnazjum w   Zamieniu: Zamienie, Maliszew, Józefów, Podrudzie, Grębiszew.  

4.   Publiczne Gimnazjum w   Stojadłach: Stojadła, Arynów, Gamratka, Brzóze, Borek Miński, Dłużka, Królewiec, Żuków.  

5.   Publiczne Gimnazjum w   Janowie: Anielew, Barcząca, Budy Barcząckie, Budy Janowskie, Dziękowizna, Ignaców, Janów, Kol. Janów, Nowe Osiny, Osiny, Targówka.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr XXII/123/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z   dnia 26 lutego 2009r. w   sprawie ustalenia granic obwodów Publicznych Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  


Urszula Grażyna   Kraszewska

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe