Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4622

Uchwała nr 137.XXIII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25 maja 2012r.

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. i   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.) oraz § 13 pkt 8   lit. i   Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z   2011 r. Nr 78, poz. 2488) w   związku z   art. 9   ust. 1   pkt 3   lit. c, art. 59 ust. 1   i 2   w związku z   art. 5c pkt 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty w   Warszawie - uchwala się, co następuje:  

§   1.   Likwiduje się Liceum Profilowane wchodzące w   skład Zespołu Szkół Nr 1   im. gen. Jose de San Martin w   Sierpcu z   dniem 31 sierpnia 2012 roku.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Sierpcu.  

§   3.   Tracą moc Uchwały Rady Powiatu w   Sierpcu:  

1)   Nr 200/XXXIV/2002 z   dnia 6   maca 2002r w   sprawie przekształcenia z   dniem 1   września 2002 roku publicznego liceum zawodowego o   nazwie Liceum Zawodowe z   siedzibą w   Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 10,  

2)   Nr 241/XXXVII/2002 z   dnia 29 czerwca 2002 w   spawie nadania Statutu Liceum Profilowanego w   Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 10.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.                

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  


Juliusz   Gorzkoś

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe