Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4624

Uchwała nr XIX.103.2012 Rady Gminy w Przytyku

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 142 poz. 159 z późn. zm. ) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 3 art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 185 poz. 539 z późn. zm.) Rada Gminy w Przytyku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Likwiduję się filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku zlokalizowane we Wrzosie i Wrzeszczowie. 2. Zmienia się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku, nadany uchwałą Nr XI/64/03 Rady Gminy w Przytyku z dn. 30 grudnia 2003 roku w ten sposób, że w §1Statutu w zdaniu trzecim wyrazy „i za pośrednictwem filii zlokalizowanych we Wrzosie i Wrzeszczowie” – skreśla się

§ 2. 1. Zbiory i wyposażenie w likwidowanych filiach we Wrzosie i Wrzeszczowie oraz inne mienie przechodzi do dyspozycji Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku. 2. Pracownik zatrudniony na stanowisku pracy we Wrzosie będzie kontynuował dotychczasowe zatrudnienie na stanowisku pracy w siedzibie biblioteki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy w Przytyku


mgr inż. Sylwester Stani

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe