Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4629

Uchwała nr XX/138/2012 Rady Gminy Leszno

z dnia 23 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaborówek, gmina Leszno

Tekst pierwotny

Na podstawie art.  18  ust. 2   pkt  13  ustawy z   dnia 8   marca  1990 roku   o  samorządzie  gminnym   (Dz. U. z   2001r.  Nr  142,  poz.  1591 z   późn.  zm.) Rada  Gminy  Leszno  uchwala,  co  następuje:  

§   1.   Drodze  wewnętrznej stanowiącej  działki o   ew. nr 269/6 i   269/14  położonej  we  wsi  Zaborówek, gmina  Leszno,  której  przebieg  obrazuje  załącznik  nr 1   do  niniejszej  uchwały,  nadaje  się nazwę:   „ulica Łąkowa”   .  

§   2.   Wykonanie  uchwały  powierza  Wójtowi  Gminy Leszno.  

§   3.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Barbara   Koza

 


Załącznik do Uchwały Nr XX/138/2012
Rady Gminy Leszno
z dnia 23 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/138/2012 Rady Gminy Leszno z   dnia 23 kwietnia 2012r.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe