| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy Klwów

z dnia 4 czerwca 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust.2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) , oraz art. 110 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku ( Dz. U. Nr 175 poz.1362 z późn.zm.) Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXVI/231/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie dodaje się pkt. : 5) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz.1493 z późn.zm.) 6) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z późn.zm.). 7) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz.1690)

2. W § 13 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie zmienia się brzmienie: „ Obsługę finansowo-księgową z dniem 01.04.2012 roku Ośrodek prowadzi samodzielnie stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Klwowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Sieczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TECE Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »