Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4821

Uchwała nr XXV/114/2012 Rady Miasta Garwolina

z dnia 28 maja 2012r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym  / Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm./ Rada Miasta  Garwolina  uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadaje się ulicy położonej w   Garwolinie, oznaczonej jako działki ewidencyjne o   nr 1953/13, 1953/25, 1954 nazwę  „Bp. Ignacego Krasickiego”.  

§   2.   Szczegółowe położenie ulicy, o   której mowa w   § 1   przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Garwolina.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Garwolina  


mgr   Marek   Janiec

 


Załącznik do Uchwały Nr XXV/114/2012
Rady Miasta Garwolina
z dnia 28 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik graficzny  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe