Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4828

Uchwała nr XXVI/179/2012 Rady Miasta Marki

z dnia 30 maja 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr III/12/2002 Rady Miasta Marki w sprawie ustalenia wzoru formularzy dotyyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz o zmianie innych uchwał

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001roku Nr 121, poz.844 z późn. zm.) oraz art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz.613 z późn. zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 roku Nr136, poz.969 z późn. zm.) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz.1682 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/12/2002 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz zmianie innych uchwał, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Pozostałe załączniki do uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/179/2012
Rady Miasta Marki
z dnia 30 maja 2012 r.
Zalacznik1.odt

DN 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/179/2012
Rady Miasta Marki
z dnia 30 maja 2012 r.
Zalacznik2.odt

IN 2012

Przewodniczący Rady Miasta Marki


Marcin Piotrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe