Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4830

Uchwała nr 77/XIII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki

z dnia 28 maja 2012r.

zmieniająca Uchwałę Nr 18/IV/07 z dnia 30.01.2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie gminy Boguty-Pianki

Tekst pierwotny

Na podstawie  

Działając na podstawie art. 6   ust.2,4 i   6 – ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystosci i   porzadku w   gminach (Dz.U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 z   późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   1.W uchwale Nr 77/XIII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z   dnia 28 maja 2012 roku w   sprawie ustalenia opłat za usuwanie i   unieszkodliwianie odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych na terenie gminy Boguty-Pianki ( Dz.Urz. Woj.Mazowieckiego Nr 104, poz. 2616) § 3   wprowadza się następujace zmiany:  

1)   pkt 2   otrzymuje brzmienie:  

„ 2. Ustala się górną stawkę opłaty za oczyszczanie nieczystości ciekłych dostarczanych i   dopływajacych do oczyszczalni ścieków na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 213 w   miejscowości Boguty-Żurawie w   wysokości 3,50 zł brutto za 1   m3 tj. 3,24 zł netto”.  

2)   Dodaje się pkt 3   w brzmieniu:  

„3.Ustala się stałą opłatę miesieczną za przyłącze kanalizacyjne w   wysokości 1,50 zł netto”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Mirosław   Murawski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe