Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4833

Uchwała nr XXVI/218/2012 Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) art. 15 i   19 pkt 1   lit. a   ustawy z   dnia12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz.U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) – Rada Miejska w   Płońsku, uchwala co następuje:  

§   1.   Ustala się stawki opłaty targowej na terenie miasta Płońska zgodnie z   załącznikiem do uchwały.  

§   2.   Poboru opłaty targowej dokonują inkasenci.  

§   3.   Opłata dzienna płatna jest w   dniu, za który przypada.  

§   4.   Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Burmistrza Miasta Płońsk, który złoży sprawozdanie z   jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z   wykonania budżetu Miasta.  

§   5.   Traci moc Uchwała Nr VI/44/11Rady Miejskiej w   Płońsku z   dnia 20 stycznia 2011 roku w   sprawie określenia zasad ustalania i   poboru oraz terminów płatności i   wysokości stawek opłaty targowej.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2012 r.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   Płońsku  


Jerzy   Krajewski

 


Załącznik   do Uchwały Nr XXVI/218/2012    
Rady Miejskiej w   Płońsku    
z dnia 24 maja 2012 r.  
 

TABELA STAWEK OPŁATY TARGOWEJ  
OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA PŁOŃSKA  

I.   OPŁATY DZIENNE ZA HANDEL Z   :  

1.   Wozu konnego                                                                                                     3,00 zł  

2.   Samochodu osobowego i   ciągnika                                                           4,00 zł  

3.   Samochodu osobowego z   przyczepą, samochodu dostawczego  

i ciągnika z   jedną przyczepą lub dwukółką                                                           5,00 zł  

4.   Samochodu dostawczego z   przyczepą i   ciągnika  

z   dwomaprzyczepami                                                                                       6,00 zł  

5.   Samochodu ciężarowego                                                                                       15,00 zł  

6.   Samochodu ciężarowego z   przyczepą                                                           20,00 zł  

II.   OPŁATY DZIENNE ZA HANDEL:  

1.   Zwierzętami ( za sztukę ):  

a)   prosięta, owce                                                                                                     1,00 zł  

b)   tuczniki, cielęta                                                                                                     4,00 zł  

c)   bydło                                                                                                                   4,00 zł  

d)   źrebięta                                                                                                                   4,00 zł  

e)   konie                                                                                                                   5,00 zł  

f)   gołębie i   pozostałe zwierzęta (za kosz, klatkę, skrzynkę)                               5,00 zł  

2.   Mięsem ubojowym z   pawilonu miejskiego  

(od każdej osoby prowadzącej działalność handlową)                                             47,00 zł  

III.   OPŁATY DZIENNE ZA HANDEL Z   :  

1.   Samochodu dostawczego lub osobowego z   przyczepą  

(dotyczy barów, choinek, kwiatów przed Świętem Zmarłych)                               35,00 zł  

2.   Samochodu ciężarowego  

artykułami spożywczymi i   przemysłowymi  

(dotyczy również barów, choinek, kwiatów, mebli,  

dywanów, pasz)                                                                                                     40,00 zł  

3.   Samochodu ciężarowego z   przyczepą  

(dotyczy choinek, kwiatów przed Świętem Zmarłych,  

mebli, dywanów, pasz)                                                                                       45,00 zł  


IV.   OPŁATY DZIENNE ZA HANDEL:  

 
Lp.  
Rodzaj handlu  

Art. spożywcze nie przetworzone przemysłowo pochodzenia krajowego  

Art. spożywcze przetworzone przemysłowo oraz art. przemysłowe pochodzenia krajowego i   zagranicznego,  
sadzonki roślin i   inne  

Stawka w   złotych  

1.  

Z ręki  

4,00  

6,00  

2.  

Z wózka lub skrzynki  

6,00  

10,00  

3.  

Za stoisko handlowe do 3,0 mb oraz stoły –   dot.: małego targowiska  
za każdy następny mb  

10,00  

2,00  

13,00  

2,00  

4.  

Ze straganu (stoły, budki, namioty, szczęki, wieszaki) do 3   mb –   dot.: dużego targowiska  
za każdy następny mb  

16,00  


4,00  

22,00  


4,00  

5.  

Dot:Manhattanu   Ze straganu miejskiego (wiaty):  
- za 1,60 mb szerokości  
- powyżej 1,60 mb za każdy dodatkowy mb  
- za 2,50 mb szerokości  
- powyżej 2,50 mb za każdy dodatkowy mb  
Inne:  
- za stoisko handlowe do 3,00 mb  
- za każdy następny mb  
- handel przed pawilonem handlowym oraz wystawki o   szer. pow. 60 cm chodnika  


10,00  
3,00  
9,00  12,00  
5,00  

15,00  
5,00  


13,00  
3,00  
11,00  

6.  

Z samochodu osobowego ( płody rolne )  

5,00  

 

7.  

Z samochodu dostawczego lub osobowego z   przyczepką ( płody rolne )  

8,00  

 

8.  

Z samochodu ciężarowego ( płody rolne )  

18,00  

 

9.  

Z samochodu ciężarowego z   przyczepą ( płody rolne ) – poz. od 6   do 9   dot. dużego targowiska   i handlu we wtorek  


25,00  

 


V.   OPŁATA TARGOWA   ZA SPRZEDAŻ POZA PLACAMI TARGOWYMI   :  

-   przy ul. 19-go Stycznia (duże),  

-   przy ul. 19-go Stycznia (małe),  

-   przy ul. Grunwaldzkiej.  

Wzrasta o   100% stawki ustalonej dla miejsc wyznaczonych do handlu.  

VI.   TARYFA STAWEK OPŁATY DZIENNEJ NA GIEŁDZIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP POJAZDÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA PŁOŃSKA:  

1.   Samochody osobowe                                                                         10,00 zł  

2.   Samochody dostawcze                                                                         13,00 zł  

3.   Samochody ciężarowe                                                                         16,00 zł  

4.   Ciągniki rolnicze                                                                                       9,00 zł  

5.   Pojazdy jednośladowe                                                                         5,00 zł  

6.   Sprzęt rolniczy                                                                                       9,00 zł  

UWAGA  

-   samochód dostawczy oznacza pojazd do 3,50 t ciężaru całkowitego  

-   samochód ciężarowy oznacza pojazd powyżej 3,50 t ciężaru całkowitego  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   Płońsku  


Jerzy   Krajewski

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/218/2012
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie określenia zasad ustalania i   poboru oraz terminów płatności i   wysokości stawek opłaty targowej  

Wprowadzenie nowej uchwały ma na celu dokonanie zmian polegających na podwyżkach w   niektórych pozycjach.  

W ramach opłat dziennych za handel, przewidziano następujące zmiany:  

1.   W poz. II opłaty dzienne za handel:  

1.   Zwierzętami (za sztukę):  

g)   gołębie i   pozostałe zwierzęta (za kosz, klatkę, skrzynkę) z   4,00 zł na 5,00 zł  

2.   Mięsem ubojowym z   pawilonu miejskiego  

(od każdej osoby prowadzącej działalność handlową) z   40,00 zł na 47,00 zł  

2.   W poz. III opłaty dzienne za handel z:  

1.   Samochodu dostawczego lub osobowego z   przyczepą  

(dotyczy barów, choinek, kwiatów przed Świętem Zmarłych)  

z 30,00 zł na 35,00 zł  

2.   Samochodu ciężarowego  

artykułami spożywczymi i   przemysłowymi  

(dotyczy również barów, choinek, kwiatów, mebli,  

dywanów, pasz) z   35,00 zł na 40,00 zł  

3.   Samochodu ciężarowego z   przyczepą  

(dotyczy choinek, kwiatów przed Świętem Zmarłych,  

mebli, dywanów, pasz) z   40,00 zł na 45,00 zł  


3.   W poz. IV opłaty dzienne za handel:  

 
Lp.  
Rodzaj handlu  

Art. spożywcze nie przetworzone przemysłowo pochodzenia krajowego  

Art. spożywcze przetworzone przemysłowo oraz art. przemysłowe pochodzenia krajowego i   zagranicznego,  
sadzonki roślin i   inne  

Stawka w   złotych  

1.  

Z ręki  

z 3,00 zł na 4,00 zł  

z 5,00 zł na 6,00 zł  

2.  

Z wózka lub skrzynki  

z 5,00 zł na 6,00 zł  

z 8,00 zł na 10,00 zł  

3.  

Za stoisko handlowe do 3,0 mb oraz stoły –   dot.: małego targowiska  
 

z 9,00 zł na 10,00 zł  

 

z 10,00 zł na 13,00 zł  

 

4.  

Ze straganu ( stoły, budki, namioty, szczęki, wieszaki ) do 3   mb –   dot.: dużego targowiska  

z 12,00 zł na 16,00zł  

 

z 20,00 zł na 22,00zł  

 

W niniejszej uchwale proponuje się ustalenie stawki opłaty targowej za prowadzenie działalności handlowej w   miejscach nie przeznaczonych do handlu w   wysokości 100% stawki ustalonej dla miejsc wyznaczonych do handlu.  

Podwyższenie stawki częściowo rekompensuje koszty utrzymania targowisk.  

Zaznaczyć należy, że w   ostatnim czasie wzrosły znacząco opłaty związane z   kosztem utrzymania targowisk (np. wywóz nieczystości stałych).  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   Płońsku  


Jerzy   Krajewski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe