Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4835

Uchwała nr XXVI/220/2012 Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 24 maja 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XXV/122/07 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i   art. 18a i   19 pkt 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku  
o podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

§   1.   § 2   uchwały Nr XXV/122/07 z   dnia 22 listopada 2007 r. w   sprawie opłaty od posiadania psów otrzymuje brzmienie:  

1.   Wprowadza się na terenie miasta opłatę od posiadania psów.  

2.   Zobowiązany do wniesienia opłaty ma obowiązek poinformować organ podatkowy o   powstaniu lub wygaśnięciu obowiązku podatkowego w   terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku wniesienia opłaty.  

3.   Nie pobiera się opłaty za psy adoptowane ze schroniska, z   którym Gmina Miasto Płońsk zawarła umowę na świadczenie usług w   przedmiocie utrzymania bezdomnych psóww schronisku, na podstawie dokumentów poświadczających odłowienie psa z   terenu Gminy Miasto Płońsk. .

§   2.   Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońsk.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z   mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2012 r.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   Płońsku  


Jerzy   Krajewski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/220/2012
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 24 maja 2012 r.

zmieniającej uchwałę Nr XXV/122/07 Rady Miejskiej w   Płońsku z   dnia 22 listopada 2007 roku w   sprawie opłaty od posiadania psów  

Zgodnie z   art. 19 pkt 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 (Dz. U. 2010 Nr 95, poz. 613 ze zm.), przedłożony projekt uchwały zawiera rozszerzone kryterium zwolnień z   opłaty od posiadania psów podyktowane potrzebą ograniczenia zjawiska bezdomności zwierzątoraz propagowaniem adopcji psów ze schroniska wśród lokalnej społeczności.  

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   Płońsku  


Jerzy   Krajewski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe