Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4840

Uchwała nr 111/XII/12 Rady Gminy Bulkowo

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 64/XII/04 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 marca 2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bulkowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14a, ust. 1   w związku z   art.14, ust.3 ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Tekst jedn.: Dz. U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmian.) i   art. 7, ust.1,  pkt 8   w związku z   art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmian.) oraz Uchwały Nr 108/XII/12 Rady Gminy Bulkowo z   dnia 27.03.2012r. w   sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w   Nadółkach, Rada Gminy Bulkowo uchwala, co następuje:  

§   1.   W Uchwale Nr 64/XII/04 Rady Gminy Bulkowo z   dnia 30 marca 2004r. w   sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bulkowo w   § 1   skreśla się pkt 5   w brzmieniu: „ Oddział przedszkolny w   Szkole Podstawowej w   Nadółkach, 09-454 Bulkowo, pow. płocki .”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bulkowo.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia z   mocą od dnia 1   września 2012r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo  


Waldemar   Kajka

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe