Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4841

Uchwała nr 940/159/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 15 maja 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 1, w   związku z   ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie województwa (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1590, z   późn. zm. 1)   ) - uchwala się, co następuje:  

§   1.  

Załącznik do uchwały Nr 44/3/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z   dnia 5   grudnia 2006 r. w   sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w   indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 2)   , otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

1.   Zgodnie z   art. 28 ust. 1b pkt 2   ustawy z   dnia 6   grudnia 2006 r. o   zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z   2009 r. Nr 84, poz. 712 i   Nr 157, poz. 1241 oraz z   2011 r. Nr 279, poz. 1644) akceptuje się treść komunikatu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, w   brzmieniu określonym w   załączniku Nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   Komunikat, o   którym mowa w   ust. 1, wymaga opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

z up.   Marszałka Województwa Mazowieckiego
Wicemarszałek  


Krzysztof   Strzałkowski

 

 

 

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i   Nr 167, poz. 1759, z   2006 r. Nr 126, poz. 875 i   Nr 227, poz. 1658, z   2007r. Nr 173, poz.1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28 poz. 142 i   poz. 146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675 oraz z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281.  

2)   Zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 122/4/06 z   dnia 12 grudnia 2006 r., Nr 48/12/07 z   dnia 11 stycznia 2007 r., Nr 163/15/07 z   dnia 30 stycznia 2007 r., Nr 1384/59/07 z   dnia 10 lipca 2007 r., Nr 246/213/09 z   dnia 10 lutego 2009 r., Nr 967/235/09 z   dnia 28 kwietnia 2009 r., Nr 1398/247/09 z   dnia 2   czerwca 2009 r., Nr 2475/281/09 z   dnia 22 września 2009 r., Nr 2734/294/09 z   dnia 27 października 2009 r., Nr 3081/303/09 z   dnia 1   grudnia 2009 r., Nr 3363/311/09 z   dnia 29 grudnia 2009 r., Nr 888/345/10 z   dnia 5   maja 2010 r. i   Nr 1247/358/10 z   dnia 22 czerwca 2010 r., Nr 1486/365/10 z   dnia 20 lipca 2010 r., Nr 1749/372/10 z   dnia 24 sierpnia 2010 r., Nr 2064/389/10 z   dnia 12 października 2010 r., Nr 190/8/10z dnia 21 grudnia 2010 r., Nr 253/10/10 z   dnia 29 grudnia 2010 r., Nr 297/21/11 z   dnia 15 lutego 2011 r., Nr 343/22/11 z   dnia 22 lutego 2011 r., Nr 564/31/11 z   dnia 29 marca 2011 r.,  Nr 643/35/11 z   dnia 8   kwietnia 2011 r., Nr 774/39/11 z   dnia 26 kwietnia 2011 r., Nr 851/44/11 z   dnia 10 maja 2011 r. , Nr 1094/50/11 z   dnia 7   czerwca 2011 r., Nr 1372/60/11 z   dnia 5   lipca 2011 r., Nr 1733/72/2011 z   dnia 16 sierpnia 2011 r., Nr 2139/93/11 z   dnia 4   października 2011 r., Nr 2270/97/11 z   dnia 18 października 2011 r., Nr 2634/110/11 z   dnia 22 listopada 2011 r., Nr 152/127/12 z   dnia 17 stycznia 2012 r., Nr 264/130/12 z   dnia 31 stycznia 2012 r., Nr 484/139/12 z   dnia 6   marca 2012 r. i   Nr 525/141/12 z   dnia 13 marca 2012 r.  

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 940/159/12
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 maja 2012 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 940/159/12
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 maja 2012 r.
Zalacznik1.xls

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe