| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 398/XXV/2012 Rady Miasta Płocka

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską - Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 4   i art. 18 ust. 2   pkt 15  ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591, z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218. z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z   2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) art. 4   ust.1 pkt. 2   ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 roku o   gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 45, poz. 236), oraz art. 33a ust.6 i   art. 34a ust. 2   ustawy z   dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz. U. z   2000 r. Nr 50, poz.601, z   2001 r. Nr 125, poz. 1371, z   2002 r. Nr 113, poz.984 i   Nr 130, poz. 1112, z   2003 r. Nr 149, poz.1452 i   Nr 211, poz. 2049, z   2004 r. Nr 97, poz.962 i   Nr 160, poz.1678 i   Nr 281. poz.2780, z   2006 r. Nr 133, poz. 935, z   2008 r. Nr 219, poz.1408, z   2009 r. Nr 92, poz. 753, z   2011 r. Nr 5, poz.13 i   Nr 244, poz. 1454), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Niniejszym określa się:  

1)   opłaty za usługi przewozowe (Taryfę) środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z   o. o. z   siedzibą w   Płocku - załącznik nr 1   do uchwały;  

2)   sposób ustalenia wysokości opłat dodatkowych i   opłaty manipulacyjnej - załącznik nr 2   do uchwały.  

§   2.   Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały tracą moc następujące uchwały:  

1.   Uchwała Nr 110/IX/2011 Rady Miasta Płocka z   dnia 19 kwietnia 2011 roku w   sprawie ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z   o. o. z   siedzibą w   Płocku; (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z   2011 r. , Nr 83, poz. 2660);  

2.   Uchwała Nr 190/XIII/07 Rady Miasta Płocka z   dnia 25 września 2007 roku w   sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych w   razie niedopełnienia zapłaty należności przewozowych z   tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o   zabieraniu ze sobą do środka transportu zwierząt i   rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej potrzeby oraz wysokości opłaty manipulacyjnej; (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z   2007 r., Nr 230, poz. 6660; z   2008 r., Nr 61, poz. 2212).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.  

§   4.   1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego;  

2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   sierpnia 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka  


Artur   Jaroszewski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 398/XXV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wysokość opłat za usługi przwozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską Płock Sp. z   o.o.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 398/XXV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i   opłaty manipulacyjnej  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »