Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5506

Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 13 czerwca 2012r.

ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400; z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181 poz.1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 145, poz. 917, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 oraz Nr 205, poz. 1206) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następującą sieć szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska:

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach,

2) Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej, z filią szkoły podstawowej w:

a) Korabiewicach,

b) Starym Łajszczewie,

3) Szkoła Podstawowa w Michałowie,

4) Szkoła Podstawowa w Walerianach.

2. Ustala się następującą sieć gimnazjów prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska:

1) Gimnazjum w Bartnikach,

2) Gimnazjum w Puszczy Mariańskiej.

§ 2. Ustala się granice obwodów szkół wymienionych w § 1:

1) do obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach i Gimnazjum w Bartnikach wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach, należą:

a) miejscowości: Bartniki, Grabina Radziwiłłowska, Radziwiłłów,

b) w miejscowości Budy Zaklasztorne ulice: ul. Mazowiecka od nr 227 do nr 259, ul. Różana, ul. Działkowa,

2) do obwodu wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej placówek oświatowych należą:

a) do obwodu Szkoły Podstawowej im Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej należą miejscowości: Puszcza Mariańska, Biernik, Nowa Huta, Stara Huta, Olszanka, Wilczynek, Wola Polska, Zator, Kamion oraz miejscowość Budy Zaklasztorne z wyłączeniem ulic wskazanych w pkt 1 lit. b, Wygoda z ulicami: Czesława Tańskiego, Mariańska, Brukowa, Marianów, Krótka, Mszczonowska,

b) do obwodu Filii Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej w Starym Łajszczewie należą miejscowości: Budy Wolskie, Emilianów, Lisowola, Nowy Łajszczew, Sapy, Stary Łajszczew, Wycześniak,

c) do obwodu Filii Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej w Korabiewicach należą miejscowości: Górki, Huta Partacka, Karnice, Korabiewice, Niemieryczew,

d) do obwodu Gimnazjum w Puszczy Mariańskiej należą:

- miejscowości: Puszcza Mariańska, Biernik, Nowa Huta, Stara Huta, Olszanka, Wilczynek, Wola Polska, Zator, Waleriany, Pniowe, Mrozy, Studzieniec, Bednary, Aleksandria, Żuków, Kamion, Michałów, Budy Kałki, Długokąty, Nowy Karolinów, Stary Karolinów, Wincentów, Wygoda, Korabiewice, Górki, Huta Partacka, Niemieryczew, Karnice, Stary Łajszczew, Nowy Łajszczew, Budy Wolskie, Emilianów, Lisowola, Sapy, Wycześniak,

- miejscowość Budy Zaklasztorne z wyłączeniem ulic wskazanych w pkt 1 lit. b,

3) do obwodu Szkoły Podstawowej w Michałowie należą miejscowości: Budy Kałki, Długokąty, Michałów, Nowy Karolinów, Stary Karolinów, Wincentów, Wygoda z ulicami: Woskowa, Szkolna, Królewska,

4) do obwodu Szkoły Podstawowej w Walerianach należą miejscowości: Aleksandria, Bednary, Mrozy, Pniowe, Studzieniec, Waleriany, Żuków,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVII/128/2008 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 148, poz. 5194).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą od dnia 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Brzezicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe