Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5512

Uchwała nr XIII/124/12 Rady Gminy w Troszynie

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Troszyn

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Troszynie

uchwala, co następuje

§ 1.

Po zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2011 r.

2) sprawozdaniem finansowym za 2011 r.

3) uchwałą Nr Os.163.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Troszynie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2011 r.

4) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Troszyn na dzień 31 grudnia 2011 r.

5) stanowiskiem komisji rewizyjnej.

udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Troszyn za 2011 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Brzeziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe