Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5517

Uchwała nr 110/XVIII/2012 Rady Gminy Załuski

z dnia 6 czerwca 2012r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 6a i   art. 18 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 190 i   art. 10 ust. 1, ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011r. Nr 149 poz. 887) Rada Gminy Załuski uchwala, co następuje:  

§   1.   Zlecić realizację zadań gminy wynikających z   ustawy z   dnia 09 czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011r. Nr 149 poz. 887) Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Załuskach .  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Załuskach.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Załuski  


Adam Gorzkowski  

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe