Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5676

Uchwała nr XXVII/59/2012 Rady Gminy Nieporęt

z dnia 20 czerwca 2012r.

w sprawie: nadania nazwy „Urocza” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Rembelszczyzna gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 342/3 i 342/5

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 8   ust. 1   i ust. 1a ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t.j. Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.) w   związku z   § 2   ust. 1   pkt 8   i ust. 5   oraz § 3   – 4   Zasad nadawania nazw ulicom i   placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w   Gminie Nieporęt stanowiących załącznik do Uchwały Nr XXXIV/32/2009 Rady Gminy Nieporęt z   dnia 26 marca 2009 r. w   sprawie zasad nadawania nazw ulicom i   placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w   Gminie Nieporęt (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 86, poz. 2337,  zm. z   2010 r. Nr 135, poz. 3165), Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Nadaje się nazwę „Urocza” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Rembelszczyzna, oznaczonej w   ewidencji gruntów jako działki ewid. o   nr nr 342/3 i   342/5.  

2.   Przebieg drogi, o   której mowa w   ust. 1, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.  

§   3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Eugeniusz   Woźniakowski

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/59/2012
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 20 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe