Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5680

Uchwała nr XIV/93/12 Rady Gminy w Gniewoszowie

z dnia 1 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia granic obwodu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gniewoszowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym( tj. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 17 ust.4 ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty ( tj. Dz.U. z   2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Gminy Gniewoszów uchwala, co następuje :  

§   1.   Ustala się granice obwodu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w   Gniewoszowie, który obejmuje miejscowości:  

1)   Szkoła Podstawowa: Gniewoszów, Wólka Bachańska, Oleksów, Sławczyn, Borek, Zalesie, Zdunków, Zwola, Regów Nowy, Sarnów, Mieścisko i   Kociołek.  

2)   .Publiczne Przedszkole: Gniewoszów, Wólka Bachańska, Oleksów, Sławczyn, Borek, Zalesie, Zdunków, Zwola, Regów Nowy, Sarnów, Mieścisko, Kociołek, Boguszówka, Markowla, Markowola – Kolonia, Marianów, Podmieście, Regów Stary, Wysokie Koło.  

§   2.   Tracą moc obowiązującą uchwały:  

1)   Uchwała Nr XX/190/05 Rady Gminy w   Gniewoszowie z   dnia 21 marca 2005r. w   sprawie ustalenia granic obwodu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w   Gniewoszowie.  

2)   Uchwała Nr VI/61/99 Rady Gminy w   Gniewoszowie z   dnia 15 marca 1999r. w   sprawie przekształcenia PSP w   Borku.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewoszów.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z   mocą obowiązującą od dnia 01 września 2012r.                

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Maria Halina   Banaś

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe