Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5683

Uchwała nr XIV/165/12 Rady Powiatu Mińskiego

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. a   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) Rada Powiatu Mińskiego uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Zarząd Powiatu Mińskiego po zasięgnięciu opinii Rady Powiatu ma prawo:  

a)   nabywać na rzecz Powiatu wszelkie nieruchomości niezbędne dla realizacji zadań własnych (na potrzeby inwestycji umieszczonych w   budżecie powiatu jak również na potrzeby przyszłych inwestycji);  

b)   sprzedawać lub oddawać w   użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu;  

c)   obciążać nieruchomości gruntowe ograniczonymi prawami rzeczowymi takimi jak użytkowanie, zastaw i   hipoteka.  

2.   Zarząd Powiatu ma prawo:  

a)   obciążać nieruchomości gruntowe służebnościami takimi jak prawo przechodu i   przejazdu oraz ustanawiać służebność przesyłu;  

b)   oddawać nieruchomości w   dzierżawę i   najem na czas oznaczony dłuższy niż 3   lata lub na czas nieoznaczony;  

c)   oddawać nieruchomości w   dzierżawę i   najem w   przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3   lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  

3.   Za zgodą Rady Powiatu wyrażoną w   formie stosownej uchwały Zarząd Powiatu może rozporządzać nieruchomościami w   formie darowizny.  

4.   Czynności rozporządzające mieniem wymienione w   ust. 1   lit. b) i   ust. 2   lit. b) powinny być realizowane w   drodze przetargowej. Odstąpienie od tej zasady wymaga uzyskania zgody Rady Powiatu.  

5.   Realizując zapisy niniejszej uchwały Zarząd Powiatu winien ściśle przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami.  

6.   Zarząd Powiatu zobowiązany jest do bieżącego informowania Rady Powiatu o   czynnościach wymienionych w   ust. 1   i ust. 2.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr XIV/124/2000 Rady Powiatu Mińskiego z   dnia 13 czerwca 2000 roku w   sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i   obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3   lata oraz uchwała Nr XV/133/2000 Rady Powiatu Mińskiego z   dnia 29 sierpnia 2000 roku w   sprawie zmiany zasad nabycia, zbycia i   obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3   lata.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mińskiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  


Mirosław   Krusiewicz

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe