Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5688

Uchwała nr XXVI.266.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 4 czerwca 2012r.

w sprawie udzielenia w 2012 roku pomocy rzeczowej dla Powiatu Pruszkowskiego w zakresie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Głównej i ul. 36 PP Legii Akademickiej (na odcinku od ul. Głównej do ul. Przyszłości) w Parzniewie wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji

Tekst pierwotny

Na podstawie   art. 10 ust. 2   oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r., nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 216 ust. 2   pkt 5   i art. 220 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.) Rada Miejska w   Brwinowie uchwala co następuje.  

§   1.   Postanawia się udzielić w   2012 r. rzeczowej dla Powiatu Pruszkowskiego w   formie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Głównej i   ul. 36 PP Legii Akademickiej (na odcinku od ul. Głównej do ul. Przyszłości) w   Parzniewie wraz z   uzyskaniem wszelkich uzgodnień, zatwierdzeń i   decyzji.  

§   2.   Środki na realizację pomocy, o   której mowa w   § 1, w   wysokości 50.000 zł zapisane są w   uchwale budżetowej w   dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.  

§   3.   Wyraża się zgodę na zawarcie przez Burmistrza Gminy Brwinów umowy dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej, o   której mowa w   § 1.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Brwinowie  


Sławomir   Rakowiecki

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe