Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5698

Uchwała nr XXVII/117/ 12 Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie : ustalenia statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9   lit.h ustawy o   samorządzie gminnym z   dnia 08 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmian.) i   § 38 ust. 4   Statutu Gminy Iłża z   dnia 29 stycznia 2003 roku oraz art.11 ust.3 ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539) - Rada Miejska w   Iłży uchwala co następuje :  

§   1.   Uchwala się Statut Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w   Iłży w   brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży .  

§   3.   Traci moc § 2   i załącznik do uchwały Nr VIII/82/97 Rady Gminy i   Miasta Iłża z   dnia 10 grudnia1997 roku w   sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w   Iłży.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Andrzej   Pałka

 


Załącznik Nr 1   do statutu  
Zalacznik1.doc

STATUT MIEJSKO- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W   IŁŻY  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe