| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Maciejowice

z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz.U. z 2012r. poz. 391 tekst jednolity) Rada Gminy Maciejowice uchwala co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia działalności obejmującej prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) Posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko.

2) Teren oraz pomieszczenia dla zwierząt powinny spełniać warunki określone w przepisach szczególnych.

3) Posiadać sprzęt i urządzenia niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, a w szczególności:

a) urządzenia i środki przystosowane do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, spełniające wymogi wynikające z odrębnych przepisów,

b) pojazdy i środki przystosowane do transportu zwierząt spełniające warunki wynikające z odrębnych przepisów,

4) Używane przy wyłapywaniu i obezwładnianiu zwierząt urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadawać im cierpienia.

5) Przedsiębiorca powinien dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne dla wnioskowanej działalności oraz zapewnić zwierzętom opiekę weterynaryjną.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych powinien spełniać następujące wymagania:

1) Posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której ma byś prowadzona działalność.

2) Teren na którym ma być prowadzona działalność powinien być ogrodzony tak aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym.

3) Posiadać sprzęt i urządzenia niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, a w szczególności:

a) środki techniczne służące do transportu zwłok zwierzęcych,

b) środkami niezbędnymi do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

c) narzędziami służącymi do grzebania zwłok zwierzęcych,

d) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych.

4) Jeżeli przedsiębiorca nie dysponuje chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, wówczas powinien przedłożyć umowę gwarantującą przechowywanie zwłok zwierzęcych przez firmę prowadzącą działalność w tym zakresie.

5) Przedsiębiorca powinien dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne dla wnioskowanej działalności.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) Posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której ma byś prowadzona działalność.

2) Teren na którym ma być prowadzona działalność powinien być ogrodzony tak aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym.

3) Posiadać sprzęt i urządzenia niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, a w szczególności:

a) środki techniczne służące do transportu zwłok zwierzęcych,

b) piecem do spalania zwłok zwierzęcych,

c) środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania bądź umowę gwarantującą odbiór odpadów powstałych w procesie spalania,

d) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych.

4) Jeżeli przedsiębiorca nie dysponuje chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, wówczas powinien przedłożyć umowę gwarantującą przechowywanie zwłok zwierzęcych przez firmę prowadzącą działalność w tym zakresie.

5) Przedsiębiorca powinien dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne dla wnioskowanej działalności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maciejowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Jacek Łoskot

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »