| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 70/2012 Burmistrza Wołomina

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U.z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z   późn.zm.) oraz art. 61 ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. z   2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z   późn.zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:  

§   1.   Burmistrz Wołomina przedstawia:  

1.   Radzie Miejskiej w   Wołominie:  

1)   Sprawozdanie roczne z   wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2011 rok;  

2)   Sprawozdanie roczne z   wykonania planu finansowego za 2011 rok instytucji kultury i   publicznych zakładów opieki zdrowotnej;  

3)   Informację o   stanie mienia komunalnego Gminy Wołomin.  

2.   Regionalnej Izbie Obrachunkowej w   Warszawie:  

1)   Sprawozdanie roczne z   wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2011 rok;  

2)   Informację o   stanie mienia komunalnego Gminy Wołomin.  

§   2.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Burmistrz Wołomina  


Ryszard   Madziar

 


Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2011  
Zalacznik1.pdf

Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2011  
Zalacznik2.pdf

Zestawienie ogólne z   wykonania budżetu Gminy Wołomin na dzień31.12.2011  
Zalacznik3.pdf

Zestawienie wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2011  
Zalacznik4.pdf

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień31.12.2011  
Zalacznik5.pdf

Zmiany w   2011 roku w   planie wydatków na realizację programów finansowanych z   udziałem środków z   budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegajace zwrotowi  
Zalacznik6.pdf

Zadania z   zakresu administracji rządowej zlecone Gminie Wołomin w   2011 roku  
Zalacznik7.pdf

Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych w   2011 roku  
Zalacznik8.pdf

Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i   kosztów zakładu budżetowego na dzień 31.12.2011  
Zalacznik9.pdf

Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i   wydatków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2011  
Zalacznik10.pdf

Realizacja planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w   ramach Funduszu Sołeckiego w   roku 2011  
Zalacznik11.pdf

Plany finansowe instytucji kultury i   zakładów opiekii zdrowotnej  
Zalacznik12.pdf

Informacja o   stanie mienia Gminy Wołomin  
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr .... do Zarządzenia Nr 70/2012
Burmistrza Wołomina
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik.....pdf

SPRAWOZDANIE Z   WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN ZA 2011 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Samsonowicz

Ekspert serwisu Comperia.pl, specjalizuje się w finansach osobistych i rynku kredytowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »