| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 356/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 czerwca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 14 a   ust. 1, w   związku z   art. 14 ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572, z   późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale nr 322/2012 Rady Miejskiej w   Grodzisku Mazowieckim z   dnia 28 marca 2012 r. w   sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i   oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego, wprowadza się następującą zmianę: w   § 2   ust. 1   dodaje się pkt 6   w brzmieniu: "6) Punkt Przedszkolny przy Przedszkolu Nr 4   w Grodzisku Mazowieckim, ul. Piaskowa 21."  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Joanna   Wróblewska


Uzasadnienie

Zgodnie z   art. 14a ust. 1, 1a i   2 ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) Rada Gminy ustala sieć publicznych przedszkoli i   oddziałów przedszkolnych oraz może uzupełnić tę sieć o   inne formy wychowania przedszkolnego.  

W związku z   wejściem w   życie ustawy z   dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniającej ustawę o   zmianie ustawy o   systemie oświaty oraz o   zmianie niektórych innych ustaw, obowiązek szkolny dla sześciolatków przesunięty został na dzień 1   września 2014 roku. Do tego czasu dzieci te mogą pozostać w   oddziałach przedszkolnych, co sprawia, że mniej miejsc pozostaje dla dzieci w   wieku 3-5 lat.  

W utworzonym nowym punkcie przedszkolnym powstanie 66 miejsc przedszkolnych. Jednocześnie zakończona zostanie eksploatacja budynku dawnej siedziby Przedszkola Nr 4, przeznaczonego do rozbiórki.  

Projekt uchwały skierowany został do konsultacji społecznych z   organizacjami pozarządowymi.  

We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi ani opinie do konsultowanego projektu uchwały.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »