| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 357/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały 536/2005 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2005 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu Targowiska Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła

Na podstawie art. 18 ust. 1   i art. 40 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U   z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) Rada Miejska w   Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:  

§   1.   W załaczniku do uchwały 536/2005 Rady Miejskiej w   Grodzisku Mazowieckim z   dnia 14 grudnia 2005r. w   sprawie zasad i   trybu korzystania z   Targowiska Miejskiego przy ul. Montwiłła w   Grodzisku Mazowieckim wprowadza sie nastepujące zmiany:  

1)   § 1   pkt. 3   załącznika otrzymuje brzmienie "Targowiskiem Miejskim zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej w   Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 29".  

2)   § 2   pkt. 2   tiret piąte   załącznika otrzymuje brzmienie "pawilon usługowo-handlowy".  

3)   § 6   pkt. 1   tiret pierwsze   załącznika otrzymuje brzmienie "napojów alkoholowych o   zawartości alkoholu powyżej 1,5%" z   wyłączeniem punktu gastronomicznego w   pawilonie usługowo-handlowym, w   którym dopuszcza się sprzedaż napojów alkoholowyh o   zawartości alkoholu do 18%".  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Joanna   Wróblewska


Uzasadnienie

W związku z   przekazaniem przez gminę do użytkowania zmodernizowanego targowiska miejskiego koniecznym jest dostosowanie zapisów w   dotychczas obowiązującym regulaminie tego obiektu.  

Ponieważ na Targowisku Miejskim przy ul. Montwiłła wybudowano budynek z   lokalem gastronomicznym , ze względów ekonomicznych zasadnym jest dopuszczenie handlu napojami o   zawartości alkoholu do 18% w   tym obiekcie.  

Obrót wyżej wymienionymi napojami w   tym lokalu może odbywać się w   sposób umożliwiający pełną kontrolę osób nabywających w/w napoje.  

Wcześniejsze ograniczenia w   zakresie sprzedaży napoi alkoholowych na targowisku miejskim wynikały z   braku możliwości realnej kontroli w   zakresie prowadzonej sprzedaży ,   oraz braku odpowiedniego miejsca do jego spożycia.  

Projekt uchwały został skierowany do konsultacji społecznych z   organizacjami pozarządowymi.  

We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi ani opinie do konsultowanego projektu.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »