| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/99/2012 Rady Gminy w Szelkowie

z dnia 1 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia planów sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szelków

Na podstawie art. 17 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty /Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm./ oraz art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm./ uchwala się, co następuje:  

§   1.   Ustala się z   dniem 1   września 2012 roku plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szelków:  

1)   Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w   Szelkowie z   filią w   Nowym Strachocinie.  

§   2.   Ustala się z   dniem 1   września 2012 roku plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szelków:  

1)   Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w   Szelkowie.  

§   3.   Określa się, iż granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w   Szelkowie obejmują granice administracyjne Gminy Szelków.  

§   4.   Określa się, iż granice obwodu Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Szelkowie obejmują granice administracyjne Gminy Szelków.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   Tracą moc:  

1)   Uchwała Nr XX/76/04 Rady Gminy w   Szelkowie z   dnia 27 czerwca 2004 r.  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic  
ich obwodów,  

2)   Uchwała Nr XXV/132/01 Rady Gminy w   Szelkowie z   dnia 28 czerwca  
2001r. w   sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjum oraz granic ich  
obwodów.  

§   7.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   września 2012 r.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa  
Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Ruszczyński


Uzasadnienie

Zgodnie z   art. 17 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty /Dz. U. z   2004r. Nr 256 poz. 2572 z   późn. zm./ Rada Gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i   gimnazjów prowadzonych przez gminę, a   także określa granice ich obwodów w   sposób umożliwiający wszystkim dzieciom z   jej terenu spełnianie obowiązku szkolnego.  

W związku z   wykreśleniem z   obwodu szkolnego w   Makowie Mazowieckim miejscowości Bazar, Grzanka, Makowica i   Chyliny zachodzi konieczność włączenia tych miejscowości do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w   Szelkowie i   Publicznego Gimnazjum w   Szelkowie.  

Uczniowie będą mieli zapewniony bezpłatny transport i   opiekę w   czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.  

W związku z   powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »