| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV.163.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobów rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym(Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 164 ust. 5   c ustawy z   dnia 18 lipca 2001 rokuprawo wodne (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn.zm.) oraz art. 250 i   251 ust. 3   ustawy z   dnia 27sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.) Rada Miejskaw Tłuszczu uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się Procedurę udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, określającą zasady, tryb postępowania w   sprawie udzielania dotacji, sposób jej rozliczania, a   także sposób kontroli wykonywania dotowanego zadania.  

2.   Procedura, o   której mowa w   § 1   ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.  

§   3.   1.   Przepisy niniejszej uchwały w   zakresie udzielania przez Gminę Tłuszcz pomocy de minimis obowiązują do dnia 31 grudnia 2013 r.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.163.2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XV.163.2012  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.163.2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Uzasadneinie do uchwały Nr XV.163.2012  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Tłuszczu  


Krzysztof   Gajcy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Pazik

Doradca podatkowy Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »