Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5962

Uchwała nr XXII/93/2012 Rady Gminy Tczów

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 08 marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7   pkt 3   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.) uchwala się co następuje:  

§   1.   Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć logopedów zatrudnionych w   szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczów wynosi 30 godzin.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z   mocą obowiązującą od 1   września 2012r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Piotr   Woźniak

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe