Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5969

Uchwała nr XXI/113/12 Rady Gminy Wolanów

z dnia 8 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, ust. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust.1 pkt 2   ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 r. o   gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się stawkę opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w   wysokości 4,50 złotych za 1   m3  

§   2.   Traci moc uchwała Nr XIV/71/11 z   dnia 09 grudnia 2011r. Rady Gminy Wolanów w   sprawie ustalenia stawek opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z   mocą obowiązującą od 1   października 2012 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jacek   Murawski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe