| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/211/2012 Rady Gminy Wieliszew

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Komornica

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   Uchwałą Nr XXXIII/298/09 Rady Gminy Wieliszew z   dnia 29 wrzesnia 2009r. w   sprawie określenia zasad nadawania nazw placom i   drogom w   Gminie Wieliszew -   Rada Gminy Wieliszew uchwala, co następuje:  

§   1.     W miejscowości Komornica gmina Wieliszew nadaje się następujace nazwy ulic:  

1.   "ul. Promykowa"   - działce o   numerze ewidencyjnym 411, będącej w   posiadaniu samoistnym Gminy     Wieliszew.  

2.     "ul. Wrzosowa"   - działce o   numerze ewidencyjnym  388/8, będącej własnością Gminy Wieliszew.  

§   2.     Przebieg ulic, o   których mowa w   §   1 przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.  

§   3.     Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Wieliszew.  

§   4.     Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marcin   Fabisiak

 


Załącznik do Uchwały Nr XXII/211/2012
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik graficzny  


Uzasadnienie

do uchwały w   sprawie nadania nazw ulic w   miejscowości Komornica  

Stosownie do treści art. 18 ust. 2   pkt. 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w   sprawie nazw ulic i   placów będących drogami publicznymi.  

Celem niniejszego projektu uchwały jest nadanie nazw ulic działkom drogowym ogólnodostępnym, oznaczonym nr ew. 411 i   388/8, położonym w   miejscowości Komornica.  

Działka  ew. nr  411  znajduje się w   posiadaniu samoistnym Gminy Wieliszew zaś dz. ew. nr 388/8   stanowi własność Gminy Wieliszew.  

Z inicjatywą nadania nazw ulic przedmiotowym drogom wystąpili mieszkańcy działek położonych w   sąsiedztwie tych dróg. Powyższa inicjatywa została pozytywnie zaopiniowana na   Zebraniu Wiejskim  Sołectwa Wsi  Komornica w   dniu 11 maja 2012r.  

Proponowane przez mieszkańców nazwy to:  

„ul. Promykowa” dla dz. ew. nr 411  

„ul. Wrzosowa” dla dz. ew. nr 388/8  

W wykazie nazw urzędowych ulic funkcjonujących w   miejscowości Komornica wyróżnia się następujące nazwy: Nasielska, Wspólna, Polna, Łąkowa, Pogodna, Słoneczna. Zaproponowane przez mieszkańców nazwy: ul. Promykowa i   ul. Wrzosowa pasują tematycznie do istniejących na tym terenie nazw.  

Podjecie uchwały nadającej nazwy przedmiotowym drogom, umożliwi wprowadzenie numeracji porządkowej odrębnej dla każdej z   ulic, a   tym samym pozwoli na prawidłowe ustalenie numeracji porządkowej budynków zlokalizowanych przy tych drogach.  

Biorąc powyższe pod uwagę, podjecie niniejszej uchwały jest zasadne.  

Skutkiem uchwalenia uchwały jest konieczność poniesienia kosztów w   wysokości: 560,00zł brutto (zamontowanie tablic)  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »