| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Wąsewo

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wąsewo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąsewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.), Rada Gminy Wąsewo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie Gminy Wąsewo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąsewo, udostępniane operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Warunki i zasady korzystania z przystanków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsewo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Gałązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/135/2012
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wąsewo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąsewo, udostępnianych operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/135/2012
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.doc

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wąsewo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąsewo,udostępniane operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/135/2012
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr.5 poz. 13 ), w art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 zobowiązała jednostki samorządu terytorialnego do określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których jest właścicielem lub zarządzającym, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Uchwała ta jest realizacją w/w ustawy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »